Ukryty_w_Cieniu

16 tekstów – auto­rem jest Uk­ry­ty_w_Cieniu.

krop­la krwi budzi krzyk i po­tem lzy czlo­wiek dla czlo­wieka wilk a my nic nie ro­bimy z tym 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 lipca 2013, 01:55

Uwierz mi bedzie dobrze.
Ja znaj­de imi­tac­je Ciebie Ty znaj­dziesz imi­tac­je Mnie.
Bo or­gi­nal w zwiaz­ku mu­si byc tyl­ko jeden. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 października 2010, 18:40

Jeżeli znaj­dziesz osobę tak sa­mo sa­motną jak Ty wte­dy możesz mówić o miłości. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 2 września 2010, 19:07

Jeżeli zos­ta­niesz Moim lus­trem to Ja zos­tanę odbiciem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 sierpnia 2010, 23:18

Życie to piękny i mo­noton­ny cykl w kto­rym spel­niasz swo­je marze­nia a poz­niej marze­nia swoich marzen. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 sierpnia 2010, 23:02

Nieważne ile ra­zy wsta­niesz zaw­sze będzie ko­lej­ny upadek. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 sierpnia 2010, 10:42

po po­liczku lza po re­kach krew splynie
lecz ogien w ser­cu nig­dy nie zginie
spoj­rze na dlo­nie us­wiado­mie so­bie ze to koniec
od­kry­je praw­de i w niej utone... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 sierpnia 2010, 01:01

Jeżeli szczęśli­wemu człowieko­wi przychodzi żyć sa­mot­nie zaczy­na zaz­drościć szczęścia innym. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 sierpnia 2010, 00:05

Pat­rząc na ten świat i ludzi na nim tak przygnębionych, śmiem wnios­ko­wać iż Ci co nie żyją mają większą wo­le życia od nich. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 31 lipca 2010, 12:48

No­gi mam od chodzenia.
Ręce od pracy.
Głowe od myślenia.
Język od mowy.
Oczy od obserwacji.
Uszy od słuchania.
Ale mi­mo wieku i doświad­czeń w życiu da­lej nie wiem po co mam serce... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 lipca 2010, 06:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ukryty_w_Cieniu

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność